Image

OHJATAAN
MUOVIJÄTTEET
KIERTOON
YHDESSÄ

Miksi muovin kierrätys on tärkeää?

Vastaanotamme kaiken muovijätteen sekä toimimme Sumin vastaanottoterminaalina

Muovin kierrätyksen tärkeys: Muovin kierrätys on olennainen ympäristöteko, joka tukee kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tässä muutamia näkökohtia:

  1. Resurssien säästö: Muovin kierrätys mahdollistaa uusien tuotteiden valmistamisen jo käytetyistä muovimateriaaleista, vähentäen tarvetta neitseellisille raaka-aineille. Muovin kierrätys on lisäksi helppoa ja sen erilliskerääminen vähentää jätehuollon kustannuksia.

  2. Ympäristön suojelu: Muoviroska ja sen päästäminen luontoon aiheuttavat merkittäviä ympäristöongelmia. Kierrätys auttaa vähentämään muovijätteen määrää ja sen haitallisia vaikutuksia.

  3. Säästöjä energiassa ja kasvihuonekaasupäästöissä: Kierrätysprosessit vaativat yleensä vähemmän energiaa kuin neitseellisen muovin tuotanto, mikä voi alentaa kasvihuonekaasupäästöjä.

Muovin kierrätyksen haasteet Suomessa: Olemme tunnistaneet mm. seuraavia keskeisiä haasteita, jotka liittyvät muovin kierrätykseen Suomessa:

  1. Keräys ja lajittelu: Muovijätteen keräys ja lajittelu ovat edelleen haasteellisia, ja tarvitaan tehokkaampia ja laajempia keräysjärjestelmiä.

  2. Muovijätteen monimuotoisuus: Muovijätteeseen kuuluu monenlaisia muoveja, ja niiden erilaisten lajikkeiden erilleen lajittelu on haasteellista. Eri muovilaatujen tunnistamiseen tarvitaan selkeämpää viestintää.

  3. Yhteistyö ja innovaatiot: Tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten yritysten ja julkisen sektorin ja tutkimuksen sekä koulutuksen, välillä sekä innovatiivisia ratkaisuja muovin kierrätyksen tehostamiseksi.

  4. Kuluttaja- ja yritystietoisuus: Kuluttajien sekä yrityksien tietoisuutta muovin kierrätyksestä ja sen merkityksestä on lisättävä.

  5. Lainsäädäntö ja tuki: Meillä on tarve vahvistaa lainsäädäntöä ja tarjota taloudellista tukea muovin kierrätysaloitteille.

Yhteenvetona  voidaan todeta, että muovin kierrätys on välttämätön toimenpide ympäristön suojelemiseksi ja resurssien säästämiseksi. Suomessa on kuitenkin edelleen haasteita, joita on käsiteltävä tehokkaamman ja kestävämmän muovin kierrätysjärjestelmän saavuttamiseksi. Me olemme valmiita osaltamme tehostamaan muovien lajittelua sekä kierrätystä ja haluamme tehdä sen yhteistyössä sinun kanssasi!

Image

Meidän kauttamme kierrätätpehmeät muovitkovat muovitmuovin kuin muovinkustannustehokkaasti ja vastuullisesti.

Muovijätelaskuri

Suomessa arvioidaan syntyvän vuosittain

0

muovijätettä

Muovi on korvaamaton materiaali monen tuotteen valmistusprosessissa.

Muoveja tarvitaan lähes kaikissa yhteiskunnan elintärkeissä toiminnoissa, kuten lääketeollisuudessa. Muoviteollisuuden mukaan Suomessa käytetään muoveja tuotteiden valmistukseen noin 600 000 tonnia vuodessa. Haasteena muovien kierrätyksessä ja kierrätyspalvelujen tarjonnassa on erilaatuisten muovien erottelu sekä muoveihin kertyneet epäpuhtaudet. Ympäristön kannalta ongelmana on varsinkin monivuotisten katemuovien haurastuminen Suomen ilmastossa sekä niistä syntyvä mikromuovi.

Suuri osa muovista kuuluu tuottajavastuun piiriin. Niitä varten on tuottajien perustamia vastaanottoterminaaleja, johon muovipakkausjätteet voi toimittaa maksutta. Hyötykeräys toimii Suomessa yhtenä vastaanottoterminaaleista Suomen Uusiomuovin kumppanina. 

Image

Asiakkaanamme laskemme yrityksenne muovijätteiden hiilijalanjäljen koko jätehuollon prosessin ajalta. Hyötykeräys Oy mahdollistaa hiilijalanjäljen pienentämisen ZeroWaste Metsä -palvelun kautta, kun hiilijalanjälkilaskelman tulokset kompensoidaan suomalaisen metsän kasvuun.

Muovijätteiden lajittelu ja kierrättäminen

On hyvä muistaa, että pakkaamisen tarkoitus on suojata tuotetta sen elinkaaren aikana ja näin vähentää syntyvää hävikkiä, mikä aikaansaisi suuremmat ilmastovaikutukset kuin pakkaaminen.

Suomessa muovipakkausten uudelleenkäyttö on laajaa lähinnä teollisuuden ja kaupan välisessä logistiikassa. Liha- ja meijeriteollisuuden sekä panimoiden ja leipomojen tuotteet kuljetetaan uudelleen käytettävissä laatikoissa. Laatikot pestään ja tarkistetaan joka käyttökerran jälkeen. Pakkaus käytetään samassa muodossa ja yleensä samassa käyttötarkoituksessa uudestaan.

Kuluttajapakkausten uudelleenkäyttö on vielä vähäistä. Juomakorien käyttö on vähentynyt ja harvoja esimerkkejä ovat kaasupullot, jotka täytetään uudelleen. Eräät erikoisliikkeet täyttävät vanhoja pakkauksia liikkeissään. EU tasolla kuluttajapakkausten uudelleen käyttöä halutaan edistää.

Muovipakkausten kierrätystä tapahtuu, kun pakkaus käsitellään mekaanisesti ja/ tai kemiallisesti (murskaus, granulointi, kemiallinen kierrätys) ja saatu uusiomuovi käytetään uuden muovituotteen valmistukseen. Jätteen keräys, lajittelu tai pesu ei vielä ole kierrätystä – vasta uusiomuovista tehty flake, granulaatti tai kokonaan uusi muovituote on kierrätystä.

Kemiallista kierrätystä ei lasketa kierrätykseksi, jos siitä saatu tuote käytetään energian valmistukseen. Prosessin kautta saatu kemiallinen tuote, josta valmistetaan esim. uutta muovia tai muita kemian tuotteita, on taas kierrätystä.¨

Katso lisää aiheesta www.sumi.fi.

Mitä eroa on hyödyntämisellä ja kierrätyksellä?

Hyödyntämistä voi olla jätteen kierrättäminen eli materiaalina hyödyntäminen tai energiahyödyntäminen.

Jätelainsäädännön mukainen jätehierarkia määrää etusijajärjestyksen. Etusijajärjestyksen mukaiseti ensisijainen tavoite on vähentää syntyvän jätteen määrää. Mikäli jätettä kuitenkin syntyy, se on kierrätettävä. Jos kierrätys ei ole mahdollisgta, jätten haltijan on pyrittävä hyödyntämään jäte muulla tavoin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hyödyntällä jäte energiajätteenä. Viimeinen vaihtoehto etusijajärjestyksen mukaisesti on jäteen loppukäsittely. Tämä jätteiden etusijajärjestys koskee kaikkia jätemateriaaleja. 

Jätehierarkia
Pakkausjätteen vähentäminen on tärkeä tavoite resurssitehokkaan kiertotalouden kehityksessä. Pakkauskokoja optimoidaan ja käytettyjä muovikalvoja ohennetaan siellä missä se on mahdollista. Kulutusta halutaan vähentää, mikä myös vähentää pakkaamisen tarvetta.

Kertyykö sinulla kovia muoveja, joita voisit kierrättää kanssamme?

Image

Suomessa syntyy vuosittain merkittävä määrä kovia muovijätteitä, joiden hallinta on tärkeä osa kestävää tulevaisuutta. Kovat muovit kattavat monenlaisia esineitä ja materiaaleja, mukaan lukien muovipakkaukset, rakennusalan muovit, teollisuuden sivutuotteet ja käyttötavara.

Toteutamme parhaillaan osana KIERTOTRE -hanketta kovamuovien pilotointia yhdessä Business Tampereen ja Pirkanmaan Jätehuollon kanssa. 

Pilotoinnissa haluamme löytää innovatiivisia ratkaisuja kovien muovien kiertotalouden parantamiseen Tampereen seudun yritysten arvo- ja palveluketjuissa (teollisuudessa, rakentamisessa, kaupan alalla jne.), jotka olisivat skaalattavissa myös koko Suomea kattavaksi.

Tavoitteenamme on löytää kestävämpiä ja tehokkaampia tapoja kerätä, lajitella ja käsitellä kovia muoveja, vähentäen niiden ympäristövaikutuksia ja edistäen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Onko sinulla ajatuksia kovien muovien kehittämiseen, lajitteluun tai hyödyntämiseen uusioraaka-aineena? Tai onko sinulle kertynyt kovia muoveja, joita haluaisit kierrättää kanssamme? 

Ole yhteydessä, niin jutellaan lisää. 

Image
Image
Image
Image

Mikä on Sumi (ent. Suomen Uusiomuovi) Oy?

Sumi Oy, aiemmalta nimeltään Suomen Uusiomuovi Oy on toiminut muovipakkausten tuottajayhteisönä jo vuodesta 1992 ja vuodesta 2023 eteenpäin kaikkien pakkausmateriaalien tuottajayhteisönä.

Sumin tehtävänä on vastata tuottajavastuun piiriin kuuluvien yrityksien lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat pakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Hyötykeräys Oy toimii Sumin vastaanottoterminaalikumppanina.

Pakkausten tuottajavastuun piiriin kuuluvat sekä maataloustuotannon omiin ostoihin liittyvät pakkaukset että kuluttajille tai muille yrityksille myytävien tuotteiden kuljetus- ja myyntipakkaukset. Tavallisia pakkauksia ovat mm. erilaiset kääreet, lannoitesäkit, taimien alustat ja istutusruukut.

Pakkauksia ovat  kaikki tuotteen pakkaamiseen käytetyt pikarit, vuoat, pussit, kääreet ja kelmut, pehmusteet (esim. styrox), kuljetuslaatikot, muovihihnat pakkausten ja lavojen kiinnittämiseen, tynnyrit jne. Myös uudelleenkäytettävät laatikot, pullot, rullakot, kuormalavat yms. ovat pakkauksia.

Kuluttajapakkaukset ovat tuotepakkauksia, jotka on tarkoitettu päättymään kuluttajille tai kotitalouksiin. Esimerkiksi myyntipakkaukset ovat tällaisia. 

Muut muovit kuin pakkaukset eivät kuulu tuottajavastuun piiriin. Lasten muovista valmistetut lelut eivät ole pakkauksia. Ne tulee hävittää sekajätteenä. Myöskään paali- tai aumakalvot eivät ole pakkauksia; muita muovituotteita ovat erilaiset harsot, muovikankaat, putket ja letkut.

Tule kiertotalouskumppaniksemme

Ota yhteyttä jo tänään!

Hyötykeräys Oy
Kiertokatu 1, 38210 Sastamala

Vannekatu 10, 37140 Nokia

Asiakaspalvelu:
050 5559362
info@hyotykerays.fi