Image

OHJATAAN
KIERRÄTETTÄVÄT MATERIAALIT
KIERTOON
YHDESSÄ

Tehokasta kierrätyspalvelua yrityksille - maksamme reilua hyvityshintaa esimerkiksi pahvista, muovista ja metallista

Vastaanotamme yrityksissä syntyvät jätteet

Tervetuloa tutustumaan Hyötykeräyksen toimintaan, johtavaan kierrätyspalveluiden tarjoajaan, joka on erikoistunut yritysten tarpeisiin. Tarjoamme kattavan valikoiman kierrätysratkaisuja, jotka käsittävät esimerkiksi energiajätteen kierrätyksen, pahvinkierrätyksen, muovinkierrätyksen ja metallinkierrätyksen.

Ymmärrämme, että yritysten jätehuolto ei ole vain ympäristökysymys, vaan myös taloudellinen mahdollisuus. Siksi maksamme kilpailukykyisen hinnan kierrätettävistä materiaaleista, auttaen yritystäsi vähentämään jätekustannuksia ja edistämään kestävää kehitystä. Lupaamme, että saat meiltä kilpalukykyiset hyvityshinnat esimerkiksi pahvista ja muovista.

Pahvinkierrätys yrityksille

Pahvijäte on yksi yleisimmistä yritysten tuottamista jätteistä. Meillä Hyötykeräyksellä on helppo ja tehokas pahvinkierrätysprosessi, joka ei ainoastaan auta pitämään ympäristöämme puhtaana, vaan myös auttaa säästämään yrityksesi jätehuollon kustannuksissa - nimittäin me maksamme pahvista hyvityshintaa. Pahvinkierrätyksemme on suunniteltu erityisesti yritysten tarpeisiin, tarjoten joustavia noutoaikoja ja kilpailukykyiset hinnat. Meiltä saat myös pahvipuristimet ja muut materiaalien keräysvälineet joko vuokralle tai ostamalla omaksi.

Muovinkierrätys: muuta jäte rahoiksi

Muovijäte voi olla haaste, mutta myös mahdollisuus yrityksellesi. Tarjoamme yrityksille muovinkierrätyspalvelua, joka on paitsi ympäristöystävällinen, myös taloudellisesti palkitseva. Maksamme muovijätteestänne, auttaen teitä hyödyntämään muovin uusiokäyttöpotentiaalia ja parantamaan yrityksenne ympäristöjalanjälkeä. Kovamuovit ja pehmeät muovit, kierrätä ne erikseen ja myy meille!

Metallinkierrätys: arvokasta kierrätystä

Metalli on arvokas kierrätettävä materiaali, joka tarjoaa merkittävän tulolähteen monille yrityksille. Tarjoamme kattavan metallinkierrätyspalvelun, joka sisältää nopeat noudot ja kilpailukykyiset hinnat. Olipa kyseessä rauta, kupari, alumiini tai muu metalli, meillä Hyötykeräyksellä on ratkaisu yrityksesi metallijätteen kierrättämiseen.

Valitse Hyötykeräys yrityksesi kierrätyskumppaniksi

Me Hyötykeräyksellä sitoudumme tarjoamaan yrityksillesi parhaat kierrätysratkaisut, jotka tukevat sekä taloudellisia että ympäristöllisiä tavoitteitanne. Ota yhteyttä tänään saadaksesi lisätietoja kierrätyspalveluistamme ja kuinka voimme auttaa yritystäsi saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

Image

Meidän kauttamme kierrätätpehmeät muovitkovat muovitpahvitmetallitjätteen kuin jätteenkustannustehokkaasti ja vastuullisesti.

Image

Asiakkaanamme laskemme yrityksenne jätteiden hiilijalanjäljen koko jätehuollon prosessin ajalta. Näet reaaliaikaisesti Online -palvelusta kertyneet jätemäärät, niiden materiaalikohtaisen hiilijalanjäljen ja kierrätysasteesi. Hyötykeräys mahdollistaa hiilijalanjäljen pienentämisen ZeroWaste Metsä -palvelun kautta, kun hiilijalanjälkilaskelman tulokset kompensoidaan suomalaisen metsän kasvuun.

Yritysten jätejakeiden kierrätys: Kierrätysoppaalla pääset alkuun

Perustuen Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin, Suomessa yhdyskuntajätteen määrä vuonna 2020 oli noin 3,3 miljoonaa tonnia, mikä merkitsi 170 000 tonnin eli yli viiden prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tämä jätemäärä vastaa noin 596 kilogrammaa asukasta kohden. Jätteiden käsittelymuotojen osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia vuoden aikana, mikä viittaa siihen, että kierrätyksen ja muiden käsittelytapojen suhteet pysyivät suhteellisen vakaina.

Vaikka tämä tieto keskittyy yhdyskuntajätteeseen, se antaa viitteen siitä, miten suuri osa jätteestä Suomessa on ja miten se kertyy. Yritysten osalta on tärkeää huomioida, että tehokas jätehuolto ja kierrätys voivat merkittävästi vähentää tätä kokonaismäärää ja samalla edistää kestävää kehitystä. Yritysten jätejakeiden kierrätys, kuten pahvi, muovi, ja metalli, sekä energiajätteen hyödyntäminen ovat avainasemassa tässä prosessissa.

Pahvinkierrätys: Pahvi on yksi yleisimmistä yrityksien tuottamista jätejakeista, erityisesti vähittäis- ja tukkukaupan alalla. Pahvinkierrätys on helppo tapa vähentää jätemääriä ja tukea kestävää kehitystä. Tehokas pahvinkierrätys alkaa lajittelusta lähteellä, mikä mahdollistaa materiaalin uudelleenkäytön ja vähentää jätehuollon kustannuksia.

Muovinkierrätys: Muovi on monipuolinen materiaali, mutta sen kierrätys on haastavampaa johtuen eri muovityyppien moninaisuudesta. Yrityksien on tärkeää tunnistaa ja lajitella muovijätteet tyypin mukaan, jotta ne voidaan kierrättää tehokkaasti. Muovinkierrätys ei ainoastaan auta säästämään luonnonvaroja vaan myös vähentämään yrityksen jätehuoltokuluja.

Metallinkierrätys: Metalli on arvokas kierrätysmateriaali, joka voidaan sulattaa ja muovata uusiokäyttöön lukemattomia kertoja menettämättä materiaalin ominaisuuksia. Yritykset, jotka tuottavat metallijätettä, voivat hyötyä metallinkierrätyksestä merkittävästi. Metallinkierrätys tarjoaa taloudellisen hyödyn lisäksi mahdollisuuden vähentää ympäristövaikutuksia.

Erilliskeräys: Erityisten jätejakeiden, kuten vaarallisten aineiden, elektroniikan ja biojätteen, erilliskeräys on olennainen osa yrityksen jätehuoltoa. Näiden materiaalien asianmukainen käsittely ja kierrätys auttavat täyttämään lainsäädännölliset vaatimukset ja vähentämään ympäristöriskiä.

Materiaalien Kierrätys: Yrityksien on hyvä tunnistaa kierrätettävissä olevat materiaalit ja etsiä kumppaneita, jotka voivat auttaa niiden uudelleenkäytössä. Materiaalien, kuten paperin, lasin ja tekstiilien, kierrätys tukee kiertotalouden periaatteita ja auttaa yrityksiä vähentämään hiilijalanjälkeään.

Energiajäte: Energiajäte on yrityksien tuottama jäte, jota ei voida tehokkaasti kierrättää tai hyödyntää materiaalina uudelleen. Tämän sijaan energiajäte muunnetaan energiaksi, kuten sähköksi, lämmöksi tai kaasuksi, polttamisen tai biologisen käsittelyn kautta. Energiajätteen hyödyntäminen on ympäristöystävällinen tapa vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja tuottaa samalla uusiutuvaa energiaa.

Yritykset voivat vähentää hiilijalanjälkeään ja energiajätteen määrää tehokkaalla jätteen lajittelulla ja suuntaamalla energiajätteen energiantuotantoon. Tämä ei ainoastaan auta suojelemaan ympäristöä, vaan myös vähentää jätehuollon kustannuksia ja tukee kestävää energiahuoltoa. Energiajätteen hyödyntäminen on tärkeä osa kiertotaloutta, joka mahdollistaa yrityksille siirtymisen kohti hiilineutraaliutta ja ympäristöystävällisempiä toimintatapoja.

Yhteenveto: Yrityksen vastuullinen jätehuolto ja materiaalien kierrätys ovat avainasemassa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Tehokas jätejakeiden lajittelu, kierrätys ja uudelleenkäyttö eivät ainoastaan vähennä ympäristövaikutuksia, vaan tarjoavat myös taloudellisia säästöjä ja parantavat yrityksen mainetta kestävän kehityksen edelläkävijänä.

Kertyykö sinulla pahvia, suursäkkejä, muita muoveja, joita voisit kierrättää kanssamme? Ota yhteyttä, niin tehdään yhdessä toimivat käytänteet yrityksesi jätehuoltoon.

Image

Tule kiertotalouskumppaniksemme

Ota yhteyttä jo tänään!

Hyötykeräys Oy
Kiertokatu 1, 38210 Sastamala

Vannekatu 10, 37140 Nokia

Asiakaspalvelu:
0103849700

info@hyotykerays.fi