Kompostointi-ilmoitus

Sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää 8 viikkoon, mikäli biojäte kompostoidaan tai erilliskerätään kiinteistöllä jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Kompostorin on oltava haittaeläinsuojattu ja taajamassa myös lämpöeristetty. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen (ks. tarkemmin kompostoinnista ja yhteiskompostoinnin edellytyksistä jätehuoltomääräysten 16 § ja 21 §). Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä tehdään jätehuoltoviranomaiselle hakemus, jonka perusteella jätehuoltoviranomainen tekee asiasta päätöksen.

Tee ensin hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi Loimi-Hämeen jätehuollon sivuilla:
Täytä hakemus tästä >>

Tee sen jälkeen ilmoitus puhelimitse meille: