Image

OHJATAAN
MUOVIJÄTTEET
KIERTOON
YHDESSÄ

Toimimme Suomen Uusiomuovin vastaanottoterminaali

Muovijätelaskurikg uusiomuovigranulaattia.kappaletta 10 litran sankkoja

kappaletta minisian koppeja.g hiilidioksidipäästöt. (gCO2 ekv/kg)

Suomessa arvioidaan syntyvän vuosittain

0

muovijätettä

Muovi on korvaamaton materiaali monen tuotteen valmistusprosessissa.

Muoveja tarvitaan lähes kaikissa yhteiskunnan elintärkeissä toiminnoissa, kuten lääketeollisuudessa. Muoviteollisuuden mukaan Suomessa käytetään muoveja tuotteiden valmistukseen noin 600 000 tonnia vuodessa. Haasteena muovien kierrätyksessä ja kierrätyspalvelujen tarjonnassa on erilaatuisten muovien erottelu sekä muoveihin kertyneet epäpuhtaudet. Ympäristön kannalta ongelmana on varsinkin monivuotisten katemuovien haurastuminen Suomen ilmastossa sekä niistä syntyvä mikromuovi.

Suuri osa muovista kuuluu tuottajavastuun piiriin. Niitä varten on tuottajien perustamia vastaanottoterminaaleja, johon muovipakkausjätteet voi toimittaa maksutta. Hyötykeräys toimii Suomessa yhtenä vastaanottoterminaaleista Suomen Uusiomuovin kumppanina. 

Pakkausten tuottajavastuun piiriin kuuluvat sekä maataloustuotannon omiin ostoihin liittyvät pakkaukset että kuluttajille tai muille yrityksille myytävien tuotteiden kuljetus- ja myyntipakkaukset. Tavallisia pakkauksia ovat mm. erilaiset kääreet, lannoitesäkit, taimien alustat ja istutusruukut.

Pakkauksia ovat  kaikki tuotteen pakkaamiseen käytetyt pikarit, vuoat, pussit, kääreet ja kelmut, pehmusteet (esim. styrox), kuljetuslaatikot, muovihihnat pakkausten ja lavojen kiinnittämiseen, tynnyrit jne. Myös uudelleenkäytettävät laatikot, pullot, rullakot, kuormalavat yms. ovat pakkauksia.

Kuluttajapakkaukset ovat tuotepakkauksia, jotka on tarkoitettu päättymään kuluttajille tai kotitalouksiin. Esimerkiksi myyntipakkaukset ovat tällaisia. 

Muut muovit kuin pakkaukset eivät kuulu tuottajavastuun piiriin. Lasten muovista valmistetut lelut eivät ole pakkauksia. Ne tulee hävittää sekajätteenä. Myöskään paali- tai aumakalvot eivät ole pakkauksia; muita muovituotteita ovat erilaiset harsot, muovikankaat, putket ja letkut.

Image

Asiakkaanamme laskemme yrityksenne muovijätteiden hiilijalanjäljen koko jätehuollon prosessin ajalta. Hyötykeräys Oy mahdollistaa hiilijalanjäljen pienentämisen ZeroWaste Metsä -palvelun kautta, kun hiilijalanjälkilaskelman tulokset kompensoidaan suomalaisen metsän kasvuun.

Muovijätteiden lajittelu ja kierrättäminen

On hyvä muistaa, että pakkaamisen tarkoitus on suojata tuotetta sen elinkaaren aikana ja näin vähentää syntyvää hävikkiä, mikä aikaansaisi suuremmat ilmastovaikutukset kuin pakkaaminen.

Suomessa muovipakkausten uudelleenkäyttö on laajaa lähinnä teollisuuden ja kaupan välisessä logistiikassa. Liha- ja meijeriteollisuuden sekä panimoiden ja leipomojen tuotteet kuljetetaan uudelleen käytettävissä laatikoissa. Laatikot pestään ja tarkistetaan joka käyttökerran jälkeen. Pakkaus käytetään samassa muodossa ja yleensä samassa käyttötarkoituksessa uudestaan.

Kuluttajapakkausten uudelleenkäyttö on vielä vähäistä. Juomakorien käyttö on vähentynyt ja harvoja esimerkkejä ovat kaasupullot, jotka täytetään uudelleen. Eräät erikoisliikkeet täyttävät vanhoja pakkauksia liikkeissään. EU tasolla kuluttajapakkausten uudelleen käyttöä halutaan edistää.

Muovipakkausten kierrätystä tapahtuu, kun pakkaus käsitellään mekaanisesti ja/ tai kemiallisesti (murskaus, granulointi, kemiallinen kierrätys) ja saatu uusiomuovi käytetään uuden muovituotteen valmistukseen. Jätteen keräys, lajittelu tai pesu ei vielä ole kierrätystä – vasta uusiomuovista tehty flake, granulaatti tai kokonaan uusi muovituote on kierrätystä.

Kemiallista kierrätystä ei lasketa kierrätykseksi, jos siitä saatu tuote käytetään energian valmistukseen. Prosessin kautta saatu kemiallinen tuote, josta valmistetaan esim. uutta muovia tai muita kemian tuotteita, on taas kierrätystä.¨

Katso lisää aiheesta www.uusiomuovi.fi.

Mitä eroa on hyödyntämisellä ja kierrätyksellä?

Hyödyntämistä voi olla jätteen kierrättäminen eli materiaalina hyödyntäminen tai energiahyödyntäminen.

Jätelainsäädännön mukainen jätehierarkia määrää etusijajärjestyksen. Etusijajärjestyksen mukaiseti ensisijainen tavoite on vähentää syntyvän jätteen määrää. Mikäli jätettä kuitenkin syntyy, se on kierrätettävä. Jos kierrätys ei ole mahdollisgta, jätten haltijan on pyrittävä hyödyntämään jäte muulla tavoin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hyödyntällä jäte energiajätteenä. Viimeinen vaihtoehto etusijajärjestyksen mukaisesti on jäteen loppukäsittely. Tämä jätteiden etusijajärjestys koskee kaikkia jätemateriaaleja. 

Jätehierarkia
Pakkausjätteen vähentäminen on tärkeä tavoite resurssitehokkaan kiertotalouden kehityksessä. Pakkauskokoja optimoidaan ja käytettyjä muovikalvoja ohennetaan siellä missä se on mahdollista. Kulutusta halutaan vähentää, mikä myös vähentää pakkaamisen tarvetta.

Image

Mikä on Suomen Uusiomuovi Oy?

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Hyötykeräys Oy toimii Suomen Uusiomuovin vastaanottoterminaalikumppanina.

Tule kiertotalouskumppaniksemme

Ota yhteyttä jo tänään!

Hyötykeräys Oy
Kiertokatu 1, 38210 Sastamala

Vannekatu 10, 37140 Nokia

Asiakaspalvelu:
050 5559362
info@hyotykerays.fi